Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

versie 2018.136

Privacy verklaring hb fitness

HB Fitness, gevestigd aan de Anholtseweg 8a 7091HA te Dinxperlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.hbfitness.nl/
HB Fitness
Anholtseweg 8a
7091HA Dinxperlo
+31(0)315-655054

De Functionaris Gegevensbescherming van HB Fitness is te bereiken via info@hbfitness.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
HB Fitness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
HB Fitness verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over  kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hbfitness.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HB Fitness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
HB Fitness werkt niet met geautomatiseerde besluitvorming; dat zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HB Fitness) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HB Fitness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd uit ons systeem. Uitzondering hierop vormen verplichtingen vanuit de overheid, bijv. fiscale bewaarplicht (deze is 7 jaar).

Gegevensverstrekking aan derden
HB Fitness verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HB Fitness gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Facebook
Verklaring inzake gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook-plugins (knop ‘vind ik leuk’). In onze website is een plug-in van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook-plugin herkent u aan het Facebook-logo of aan de knop ‘vind ik leuk’ op onze website. Een overzicht van Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook wordt zo op de hoogte gebracht dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u op de Facebook-knop ‘vind ik leuk’ klikt terwijl u op uw Facebook-account bent aangemeld, kunt u in uw Facebook-profiel een link plaatsen naar de inhoud van onze website. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de webpagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en van hun gebruik door Facebook.

Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, meldt u zich bij uw Facebook-account af.
Facebook informatiepagina omtrent hun Cookies: https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HB Fitness en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hbfitness.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . HB Fitness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HB Fitness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hbfitness.nl.