Cardio Fitness

BOUW JE CONDITIE OP DOOR CARDIO

Cardio Fitness is een vorm van fitness waarbij het trainingsprogramma afgesteld wordt op de gemeten hartslag. Het doel is om door middel van verschillende trainingen een constante hartslag aan te houden, om zo conditie op te bouwen of om af te vallen.

Cardio Fitness wordt door jong en oud beoefend. Vooral mensen die een zittend bestaan hebben, kunnen hierbij gebaat zijn. Een voordeel boven andere sporten zoals teamsporten is dat men bij Cardio Fitness minder aan vaste trainingstijden gebonden is. Bij veel fitnessapparaten die bij Cardio Fitness worden gebruikt kan de hartslag worden afgelezen op een display. Indien de waarde voor de hartslag te hoog wordt, kan men de apparaten lichter instellen. Ook andere factoren, zoals de ademhaling, bepalen de hartslagwaarde. Verder kunnen vaak andere waarden op fitnessapparaten worden afgelezen, zoals die van calorieverbranding en de tijd dat nog moet worden getraind. Aan het begin van de training kunnen waarden als maximale trainingstijd, leeftijd en gewicht worden ingevoerd.

Tijdens de Cardio Fitness is het verstandig regelmatig te drinken om dehydratatie te voorkomen. Indien men wil afvallen, dient men na de Cardio Fitness niet overvloedig te eten, maar hooguit licht verteerbaar voedsel tot zich te nemen. Om effectief te zijn dient Cardio Fitness regelmatig te worden gedaan. Hiervoor kan enige zelfdiscipline noodzakelijk zijn.